Selasa, Februari 26, 2013

saham MNCN 250213

mncn 250213
saham MNCN close 2800
2700 2800 2850 2950 3100
GL and Gbu.
 nb:cek ulang tgl dan jam posting analisa saham mncn
 9:17 AM me: mncn bo 2700
 
  bid 2700 2725
 
9:20 AM Hxxx@gmail.com: ok
 
9:31 AM Hxxx@gmail.com: Ok
 
  Mncn dpt jg Pak
  Di 2725