Selasa, Februari 19, 2013

saham DOID 190213

SAHAM DOID
saham doid 190213
analisa saham DOID close 245
230 240 245 255 270 280 295 315
GL and Gbu.
nb:cek ulang tgl dan jam posting doid 190213
nb :  ada bau bakri

0 comments: