Rabu, Agustus 01, 2012

KAEF

SAHAM KAEF
saham kaef 310712
ANALISA SAHAM KAEF close 540
bow dengan support 500 520 atau tunggu kuat diatas 550
500 520 550 600 650
GL and Gbu.
nb:cek ulang tgl dan jam posting saham kaef 310712

0 comments: