Kamis, Mei 23, 2013

analisa saham JPFA 220513

jpfa 220513
analisa saham JPFA 220516 close 2075
1960 2025 2075 2150 2200 2275 2375
GL and Gbu.
 nb:cek ulang tgl dan jam posting saham jpfa 220513