Minggu, Maret 10, 2013

saham BHIT

analisa saham bhit
analisa saham BHIT close 530
510 520 530 550 600 650
GL and Gbu.
 nb:cek ulang tgl dan jam posting