Sabtu, Januari 05, 2013

saham TELE 050113

tele 050113
saham TELE close 630
610 630 650 680 700 750
GL and Gbu.
nb:cek ulang tgl dan jam posting  saham tele 050113